Çalışma Saatleri Pazartesi - Cuma 07.00; 19.00
İletişim +90232 388 64 13 +90232 342 50 82
E-Posta info@elitokul.com

Programın Özellikleri

1- Çocuk merkezlidir.
– Gelişimsel bir programdır, takvim yaşındansa gelişim özelliklerini ön planda tutar.
– Çocuk aktiftir, öğretmen anlatıcı, yapıcı değil gözlemci ve yol göstericidir.

2- Program amaç ve kazanımlara dayalıdır, amaç ve kazanımlar gelişim alanlarına dengeli dağıtılmalı, zaman zaman tekrara yer verilmelidir.
– Amaç ve kazanımların çocuk tarafından kazanılıp kazanılmadığı gözlemlenmelidir.

3- Gelişim özellikleri her yaş grubu için ayrıdır, gelişim özellikleri 36-48 | 48-60 | 60-72 aylar olarak belirlenmiştir.Bu öellikler gelişim kontrol listesi olarak kullanılabilir.

4- Konular amaç değil araçtır.Amaç konu anlatmak değil konu yardımı ile kazanım sağlamaktır. Her şey konu olabilir.

5- Üniteler yoktur.

6- Esnektir; her gruba uygulanır, bireyselleştirmeye uygundur.

7- Öğretmene özgürlük tanır; her konu, her etkinlik, her türlü iç ve dış mekan kullanılır.

8- Yaratıcılık ön plandadır; temel amaç yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesidir. Programın başarısı öğretmenin yaratıcılığına bağlıdır. Öğretmenlerin yaratıcılıklarını geliştirebilmesi için yayımları izlemeleri, değişim ve gelişmelere açık olmaları, farklı fikirleri uygulamaya istekli olmaları ve esnek bir kişilik yapısına sahip olmaları gereklidir.

9- Öğretmenin planlı çalışmasını gerektirir;
Yıllık, günlük ve her günkü etkinlikler için etkinlik planı hazırlanır.
Planlarda verilen etkinlikler, çeşitlendirilmeli ve tüm gelişim alanlarını kapsamalıdır.
Yıllık ve günlük planlarda verilen kazanımların hangi gelişim alanına ait olduğu belirtilmelidir.
Yıllık planlar çizelge şeklinde hazırlanmalıdır.
Amaç ve kazanımlar program kitabındaki numara ve ifadelerle açık olarak yazılmalıdır.
Günlük planda yıllık plandaki numara aynen alınmalı ve kodlanarak yazılmalıdır.
Psikomotor Alan: PMA
Sosyal-Duygusal Alan: SDA
Dil Alanı: DA
Bilişlsel Alan: BA
Özbakım Becerileri: ÖB
Günlük planda her etkinliğin başına o etkinliğin amaçladığı kazanımlar yine günlük plandan kodlanarak yazılmalıdır.
Örneğin: Günlük plandaki bir etkinlik Bilişsl alanın 5. amacını, 5. amacın 1,2 ve 4. kazanımlarını karşılıyorsa ; BA A5:K 1,2,4 şeklinde yazılır.
Günlük planda etkinlikler bir bütün olarak düşünülmeli, günlük yaşam deneyimlerine yer verilmelidir.
Etkinlikler seçilirken aktif, pasif etkinlik dengesi dikkate alınmalı, bu etkinliklerde farklı ortamlar, köşeler, materyaller ve farklı çalışma şekilleri kullanılmalıdır.
Günlük plan çizelge şeklinde veya düz metin şeklinde hazırlanabilir.

10- Programın uygulanmasında çocuğun özgürce deneyimler kazanmasına olanak tanıyan ortamlar önemlidir, çocuğun rahat edebileceği iç ve dış mekanlar kullanılmalıdır.

11- Problem çözme ve oyun temel etkinliktir; Problem çözme kazandırılması gereken en temel beceridir. Çocuklara seçenekler sunulmalı yaratıcı problem çözmeleri teşvik edilmelidir. Oyun çocuğun işidir, programın uygulanmasında oyun temel etkinli olarak alınmalıdır.

12- Programın uygulanmasında günlük yaşam deneyimleri ve yakın çevre olanakları eğitim amaçlı kullanılmalıdır; günlük yaşam olaylarından, problemlerinden yararlanılmalıdır, bu nedenle öğretmenin yakın çevreyi ve çocuğun yaşam deneyimlerini iyi tanıması ve izlemesi gereklidir.

13- Programın uygulanmasında öğrenme yaşantılarının çeşitlendirilmesi önemlidir; çocuk zengin uyarıcı çevrede gelişir uyarıcı ve materyaller çeşitlendirilmeli, etkinlikler çocuklar için zengin ve farklı bir yaşantıya dönüştürülmelidir.

14- Programın uygulanmasında aile katılımı önemlidir ;aile katılımı veli toplantıları,veli bireysel görüşmeleri,ev ziyaretleri (her yarıyıl en az bir kez) şeklindedir, aile katılımı çeşitlendirilebilir.

15- Programın uygulanmasında değerlendirme süreci çok yönlüdür;
a- Çocuğun değerlendirilmesi.
b- Programın değerlendirilmesi.
c- Öğretmenin kendi kendini değerlendirmesi.
Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi için çocuklar sürekli gözlenmeli, günlük notlar tutulmalı ve bunlar gözlem formlarına işlenmelidir. Ailelere yılda en az cir kez gelişim formu gönderilmelidir. Değerlendirmede her çocuk kendi içinde bireysel değerlendirilmeli,önceki davranış ile gelinen nokta değerlendirilmelidir. Öğretmen tün değerlendirmelerde objektiv olmalıdır.

16- Programda Belirli Gün Ve Haftalar yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak seçilmiştir. Bir önceki programa göre kapsamı daraltılmıştır. Belirli gün ve haftalardan çocuklara belli amaçları kazandırmak için yararlanılmalıdır.

Bir cevap yazın