Home // Müzik

Müzik

Müzik çalışmalarının amacı çocuklarda müzik zevkini, kulağını, ritim duygusunu, estetik duygularını geliştirmektir. Müzik dinlemede seçici olmasını sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkararak duygu ve düşüncelerini müzik ile ifade etme yeteneğini geliştirmektir. Okul dönemi çocuklarında zihinsel rahatlamayı sağlar ve 3.zaman etkinliklerini geliştirmesine yardımcı olur.
Müzik çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir düzenle sağlamak, sözel ve sayısal alanlardaki yeteneklerin ortaya çıkarılması çabalarının yanısıra, sanatsal yeteneklerin de ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilir.
Müzik,insanın yaşamında vazgeçilmez bir olgu ve çocuğun doğal çevresinde etkileştiği önemli bir boyuttur. Öğrenme bireyin davranışlarını değiştiren bir süreçtir. Müzik eğitiminin amacı da, çocuklarımızın sanatın bu önemli boyutunu yeterli derecede algılayarak davranışlarında olumlu değişiklikler yaratmalarını sağlamaktır.
Genel müzik eğitimini amaçlayan programlarımızda Dalcrose  , Carl Orff  ve Zoltan Kodaly yöntemleri uygulanacaktır. Bu üç yöntemin ortak felsefesi , okul öncesinden başlayıp ilköğretim ve daha sonrasına doğru geliştirilerek herkese yönelik olup sağlıklı , dengeli , mutlu  insanca yaşam için gerekli müzik kültürünü kazandırmayı amaçlar.
Müziksel işitme , tonal duyguyu ,ezgisel belleği geliştirme ,ritmik  duyguyu ve düşünceyi geliştirme,müziksel yaratıcılık ,grupta uyum ve paylaşma , beden dilini kullanma ,ses ve nefes çalışmaları ,doğaçlama ,ritm çalışmaları yapan çocuklarımız yarınlarda daha sağlıklı mutlu ve başarılı olacaktır.

Bir cevap yazın